Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność 230 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 91 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 6proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 3 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 93 proc. – sosna,
 • 1 proc. – dąb, klon, jesion
 • 2 proc. – brzoza
 • 3 proc. – olsza
 • 1 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 9 proc. – I klasa
 • 17 proc. – II klasa
 • 32 proc. – III klasa
 • 24 proc. – IV klasa
 • 14 proc. – V klasa
 • 4 proc. – VI klasa i starsze