Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Ostrołęka prowadzi gospodarkę leśną w zarządzanych lasach na podstawie Planu Urządzenia Lasu (PUL) na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2021r. opracowanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie.
PUL został zatwierdzony przez Ministra Środowiska Decyzją Nr DL.lpn-611-33/12573/12/JŁ z dnia 28.03.2012r.
Wszystkie drzewostany wchodzące w skład Nadleśnictwa Ostrołęka podzielono na gospodarstwa:
* specjalne,
* lasów ochronnych,
* zrębowe w lasach gospodarczych,
* przerębowo - zrębowe w lasach gospodarczych,
* przebudowy w lasach ochronnych i gospodarczych.

Plan zagospodarowania lasu obejmuje: hodowlę lasu, użytkowanie lasu, ochronę lasu i ochronę przyrody, zagospodarowanie rekreacyjne.