Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Przyrody

Rezerwat przyrody o nazwie „Olsy Płoszyckie" utworzony w 1997r. położony jest w leśnictwie Płoszyce. Jest to rezerwat częściowy – leśny. Powierzchnia rezerwatu wynosi 140,86 ha. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dobrze zachowanego kompleksu olsów położonych w dolinie rzeki Rozogi. Stanowi on swoistą „ostoję" olszy wśród panujących borów sosnowych. Jego obszar jest miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym 49 gatunków ptaków.                                    

Wśród  gatunków rzadkich we florze rezerwatu możemy spotkać:

1.Narecznicę grzebieniastą (Dryopteris cristata)

2.Jaskier wielki (Ranunculus lingua)

3.Groszek błotny (Lathyrus paluster)

4.Tojeść bukietowa(Lysimachia thyrsiflora)

Fauna rezerwatu to przede wszystkim bogactwo ptaków występują tu takie gatunki jak:

1.Żuraw

2.Jastrząb

3.Dudek

4.Dzięcioł czarny

5.Pełzacz leśny

6.Jarzębatka

7.Wilga

i wiele innych które są zagrożone wyginięciem.