Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zadanie to wynika z założeń „Polityki Leśnej Państwa” i „Wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa” ujętych w Zarządzeniu nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pracownicy Nadleśnictwa Ostrołęka realizują zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej wykorzystując głównie własne obiekty edukacyjne, akcje edukacyjne i zajęcia terenowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej jednostki.

Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest zapoznanie się z „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka” oraz przedłożenie Oświadczenia-wniosku o przeprowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są w formie e-mailowej lub tradycyjnie:

Nadleśnictwo Ostrołęka

ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 4

07-412 Ostrołęka

e-mail: ostroleka@olsztyn.lasy.gov.pl

 

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej jest:

Specjalista Służby Leśnej

Damian Piekarski

Tel.: 570-787-456