Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Na gruntach nadleśnictwa znajdują się 4 pomniki przyrody:

*"ALTANA" grupa lip drobnolistnych zrośniętych pniami. Pomnik znajduje się na terenie Leśnictwa Borawe w miejscowości Czarnowiec

* Modrzew polski - pomnik znajduje się na terenie Leśnictwa Borawe w miejscowości Czarnowiec

* Brzoza brodawkowata – będąca cennym składnikiem pomimo przewrócenia przez wiatr.Pomnik znajduje się na terenie Leśnictwa Łodziska.

* Dąb szypułkowy -pomnik znajduje się na terenie Leśnictwa Przystań.