Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 obejmują obszary istotne dla zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.
W zasięgu Nadleśnictwa znajdują się trzy obszary objęte ochroną w ramach Dyrektywy Ptasiej (OSO) ochrona rzadkich gatunków ptaków.

PLB140005 Dolina Omulwi i Płodownicy – 189,21ha,

PLB140014 Dolina Dolnej Narwi – 505,91ha

PLB140007 Puszcza Biała – 130,24 ha.

 

  z

Mapa z zasięgiem Obszarów Natura 2000