Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

 

    W celu zapewnienia społeczeństwu możliwości wypoczynku i rekreacji na terenie lasów, Nadleśnictwo Ostrołęka dysponuje miejscami postoju, ścieżką dydaktyczną, ścieżką nordic walking oraz ogrodem dydaktycznym.

     Przemieszczanie się turystom oraz bezpieczny postój na terenach PGL LP zapewnia 14 miejsc postoju zlokalizowanych wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz większych kompleksów leśnych.

Wykaz miejsc postoju pojazdów Nadleśnictwa Ostrołęka

Leśnictwo

Oddział

1.Płoszyce

13c

2.Dąbrówka

3.Dąbrówka

115f

73d

4.Dąbrówka

96l

5.Łęg

141g

6.Łodziska

209d

7.Borawe

240a

8.Borawe

250c
9.Borawe 268c
10.Borawe 249g
11.Kruszewo 319b
12.Przystań 275j
13.Przystań 204g
14.Rżaniec 113a

 

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystycznym oraz potrzeby edukacji leśnej społeczeństwa, leśnicy Nadleśnictwa Ostrołęka utworzyli na terenie leśnictwa Łęg ścieżkę edukacyjną z infrastrukturą turystyczną. Dla osób zwiedzających na sześciokilometrowej  trasie przygotowano przystanki tematyczne oraz wiatę.

            Dla amatorów aktywnego wypoczynku w leśnictwie Przystań dostępna jest pięciokilometrowa ścieżka nornic walking.

            Ogród dydaktyczny im. Towarzystwa Przyjaciół Lasu przy Nadleśnictwie Ostrołęka to bogactwo roślin, drzew i krzewów. Na terenie ogrodu znajduje się również Dąb Papieski z tablicą pamiątkową, przystanki tematyczne oraz wiata edukacyjna.

 

 

Ścieżka Dydaktyczna w Leśnictwie Łęg

Długość: ok.6 km

Początek: przy Leśniczówce Łęg

Około 10km od Ostrołęki w kierunku północno-wschodnim na terenie Leśnictwa Łęg położona jest leśna ścieżka dydaktyczna.Ścieżka zaczyna się przy leśniczówce gdzie czeka na odwiedzających szereg atrakcji m.in.gry i zabawy związane z lasem(na zdjęciu jedna z wielu atrakcji) jest także wiata z miejscem ogniskowym.

Wzdłuż trasy rozstawione są tablice informacyjne przybliżające świat roślin i zwierząt zamieszkujących teren Nadleśnictwa Ostrołęka. Miejsce postoju ze stołem i ławami znajdujące się przy trasie pomoże wypocząć podczas zwiedzania lasu.