Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Ostrołęka
Nadleśnictwo Ostrołęka
(0 29) 760 21 32
(0 29) 760 56 20

Nadleśnictwo Ostrołęka
ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 4
07-412 Ostrołęka
NIP: 758-000-58-67

BDO: 000462074

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) przyjmujacy zgłoszenia o pożarach
czynny jest w okresie od 15 marca do 15 października.
 Tel.
  692-463-428. 

 

Nadleśniczy
Zdzisław Gadomski
29-760-21-32
Zastępca Nadleśniczego
Hubert Pawelec
29-760-21-34
Główny Księgowy
Joanna Wojtkowska
29-760-21-35
Inżynier Nadzoru
Andrzej Zabielski
29-760 71 56
Sekretarz
Krystian Kowalczyk
29-760-71-38
Komendant Straży Leśnej
Tomasz Więtczak
29-760-71-39

Dział Gospodarki Leśnej (ZG)

Bogumiła Kulesza
Specjalista ds użytkowania lasu, handlu drewnem i marketingu
Tel.: 29-760-71-32
Przemysław Kacperek
Specjalista ds gospodarki towarowej,ochrony lasu,ochrony przyrody,ochrony p.poż i certyfikacji
Tel.: 29-760-71-32
Marek Tomczuk
Starszy Specjalista ds stanu posiadania i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 29-768-33-51
Robert Poręba
Specjalista ds lasów niepaństwowych
Tel.: 29-760-71-31
Damian Piekarski
Specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej, zagospodarowania lasu i łowiectwa
Tel.: 29-760-71-33 kom.: 570-787-456

Posterunek Straży Leśnej (NS)

Tomasz Więtczak
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 29-760-71-39
Marek Deptuła
Strażnik Leśny
Tel.: 29-760-71-39

Dział Finansowo-Księgowy (KF)

Elżbieta Bartkowska
Starsza Księgowa
Tel.: 29-760-21-33
Anna Anuszkiewicz
Starsza Księgowa
Tel.: 29-760-21-33
Aneta Magun
Księgowa
Tel.: 29-760-71-35

Inżynier Nadzoru (NN)

Andrzej Zabielski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 29-760-71-56

Stanowisko ds.Pracowniczych i BHP (NK)

Małgorzata Dolewicz-Mierzejewska
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Tel.: 29-760-71-34

Dział Administracyjno-Gospodarczy (SA)

Krystian Kowalczyk
Sekretarz
Tel.: 29 760-71-38 kom: 606-759-296
Paulina Kurcewicz
Specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów
Tel.: 29-760-71-37
Łukasz Tomczak
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 29-760-71-38 kom: 530-485-367
Joanna Tomala
Referent
Tel.: 29 760-21-32
Izabela Golan
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 29 760-71-37

Punkt alarmowo-dyspozycyjny [ZGŁOŚ POŻAR LASU]

ALARMUJ W Razie Pożaru Lasu
Dyspozytor PAD
Tel.: stacj. 29-760-71-22 tel.kom. 692-463-428
STRAŻ POŻARNA
Tel.: 998