Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

HODOWLA LASU

Warunki glebowe i klimatyczne sprawiły , że na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka przeważają ubogie siedliska borowe. Gatunkiem dominującym jest sosna (93%), występują tu także takie gatunki znaczące jak brzoza, olcha, dąb. Ostrołęccy leśnicy zakładają corocznie około 120 ha upraw Ostrołęccy leśnicy zakładają corocznie około 120 ha upraw z czego 10 % stanowią uprawy z odnowienia naturalnego.

Selekcja i nasiennictwo

Baza nasienna Nadleśnictwa Ostrołęka (stan na 31.12.2019r.)

 

 

Wyłączone Drzewostany Nasienne

 

Gospodarcze Drzewostany Nasienne

Drzewa mateczne

Drzew.

zachowawczy

 

Źródła Nasion

Sosna zwyczajna

24,68

242,38

 

15,05

 

Olsza czarna

 

13,64

9szt

 

 

Brzoza brodawkowata

 

18,16

 

 

 

Dąb szypułkowy

 

29,57

 

 

 

Lipa drobnolistna

 

 

 

 

1,69

Ogółem

24,68

303,75

9szt.

15,05

1,69

 

Uprawy pochodne i zachowawcze

W celu zachowania puli genowej drzew leśnych nadleśnictwo realizuje zakładanie bloków upraw pochodnych sosny zwyczajnej . Wg stanu na 31.12.2019 nadleśnictwo ma założone 974,60 ha upraw pochodnych w 16 blokach  oraz dwie uprawy zachowawcze o pow. 6,43ha.

Gospodarka Szkółkarska

Na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka zgodnie z decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka nr 51/2011 z 15 grudnia 2011r. została zamknięta produkcja  szkółkarska z dniem 31 grudnia 2011r.

Nadleśnictwo Ostrołęka średniorocznie (wg obowiązującego PUL) pielęgnuje około 114  ha gleby w uprawach leśnych, wykonuje czyszczenia wczesne na obszarze ok.90ha,czyszczenia późne na ok.58 ha.