Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo w obecnym kształcie istnieje od 01.01.1973 r. powołane zostało Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 76 z dnia 21.12.1972 r. Powstało z połączenia nadleśnictw Seborki i Ostrołęka.

            Nadleśnictwo Ostrołęka w obecnym kształcie istnieje od 01.01.1973 r. powołane zostało Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 76 z dnia 21.12.1972 r. Powstało z połączenia nadleśnictw Seborki i Ostrołęka.

Początki polskiej administracji leśnej sięgają jednak okresu międzywojennego, gdy powstały nadleśnictwa państwowe Ostrołęka i Seborki obejmując początkowo byłe dobra królewskie. Po tych nadleśnictwach pozostał do dziś podział współczesnego Nadleśnictwa Ostrołęka na obręby: Seborki i Ostrołęka.

Nadleśnictwo Ostrołęka do roku 1939 mieściło się we własnym, drewnianym budynku między rzeką Omulew, a Narwią i mostem kolejowym. Nadleśniczym był w tym okresie Ignacy Iglikowski. Po 1945 roku odtworzone Nadleśnictwo gospodarowało również w upaństwowionych lasach większej własności prywatnej. Od 1945 r. Nadleśnictwo Ostrołęka miało siedzibę w drewnianym, opuszczonym po wojnie budynku obok tartaku w lewobrzeżnej części Ostrołęki. Nadleśnictwo administracyjnie podporządkowane było Dyrekcji Lasów w Siedlcach, (która istniała do 30.06.1975 r.).W lipcu 1951r. powstał Rejon Lasów Państwowych w Ostrołęce, z sześcioma podległymi nadleśnictwami. Po likwidacji Rejonu (w 30.06.1958 r.) Nadleśnictwo rezydowało razem z Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Ostrołęce w budynku przy placu Bema do 1975 r.

Nadleśnictwo Seborki istniało jeszcze przed I wojną światową, za czasów carskich ówczesny nadleśniczy brał udział w uwłaszczaniu chłopów. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. siedziba nadleśnictwa mieściła się w drewnianym dworku w Seborkach (obecnie wieś Grabówek-Rataje). W okresie okupacji 1939-1945 r. nadleśnictwo było administrowane przez niemieckie władze okupacyjne. Po 1945r. siedzibę nadleśnictwa przeniesiono do Przystani.

W 1973 r. dokonano połączenia nadleśnictw Ostrołęka i Seborki tworząc Nadleśnictwo Ostrołęka W 1973 r. dokonano połączenia nadleśnictw Ostrołęka i Seborki tworząc Nadleśnictwo Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce. Od 1.07.1975 r. Nadleśnictwo w Ostrołęce podlegało administracyjnie OZLP, a obecnie RDLP w Olsztynie.

Nadleśniczymi Nadleśnictwa Ostrołęka byli kolejno:

Ignacy Iglikowski (1945-1947)
Stefan Rufiński (1947-1951)
Włodzimierz Seferyniak (1951-1952)
Józef Zyśk (1952-1958)
Andrzej M. Pichała (1958-1973)

 

Nadleśniczymi Nadleśnictwa Seborki byli kolejno:

Władysław Lubczński (1918-1939)
Lucjan Czeczot (1945-1946)
Elwertowski (1946_1947)
Tadeusz Gajęcki (1947-1971)
Janusz Uniewski (1971-1973)

 

Po połączeniu Nadleśniczymi Nadleśnictwa Ostrołęka byli:

Andrzej M. Pichała (1973-1980)
Marian W Hryniewski (1980-1999)
Maria B. Świętojańska (1999-2009)