Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

Najważniejszym celem leśnictwa jest utrzymanie trwałości lasów.

Drewno jest jednym z najbardziej ekologicznych i odnawialnych surowców w świecie.

Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie wyznaczona jest etatem cięć zawartym w planie urządzenia lasu, który jest sporządzony na 10 lat i zatwierdzony przez Ministra Środowiska.

W latach 2012-2021 Nadleśnictwo może pozyskiwać średniorocznie 77,5 tys. m3 drewna

w tym:

- użytkowanie rębne  -  31,1 tys.m3

- użytkowanie przedrębne  -  46,4 tys.m3

Ciężką i niebezpieczną pracę ludzi w lesie coraz częściej zastępują maszyny.

Drewno w 50% pozyskiwane jest przy użyciu wielofunkcyjnych maszyn harwesterów i forwarderów,Drewno w 50% pozyskiwane jest przy użyciu wielofunkcyjnych maszyn harwesterów i forwarderów które są przyjazne środowisku i bezpieczne dla człowieka.

Drewno pochodzące z naszych lasów przeznaczone jest dla zakładów przerabiających

ten cenny surowiec, a także na potrzeby miejscowej ludności.