Wydawca treści Wydawca treści

nadzór-lnp

Nadleśnictwo Ostrołęka sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na zlecenie starostów.

W lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwo Ostrołęka wykonuje swoje obowiązki ustawowe z ustawy o lasach oraz sprawuje nadzór nad gospodarką leśną na podstawie Porozumień zawartych ze:

* Starostą Makowskim (porozumienie z dnia 28.I.2005r.) na terenie gmin:

  • Młynarze,
  • Sypniewo,
  • Krasnosielc. (obr.ewid.: Niesulowo, Niesułowo Huta, Niesułowo Pach i Ruzieck Przyłaje)

* Starostą Ostrołęckim (porozumienie z dnia 30.XII.2004r.) na terenie gmin:

  • Czerwin,
  • Goworowo,
  • Lelis,
  • Olszewo-Borki,
  • Rzekuń,
  • Troszyn.

* Prezydentem Ostrołęki (porozumienie z dnia30.III.1999r.) na terenie miasta Ostrołęka.

Nadzór bezpośrednio pełnią leśniczowie, do których nalezy się zwracać w sprawach dotyczących lasów niepaństwowych.