Wydawca treści Wydawca treści

Las Monitorowany 2

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych (RODO) oraz następujących aktów prawnych:

1.  Ustawa  z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1153 ze zm.),

2.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

3.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości , prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/997/WSiSW,

4.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 rok poz.

1000 ze zm.),

5.  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 roku poz. 1099 ze zm.).

 

informujemy, że Nadleśnictwo Ostrołęka prowadzi monitoring wizyjny na zarządzanych terenach i gruntach leśnych i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą.

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu:

  1. Ujawniania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego, ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób i przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu.
  2. Zapobiegania przestępczości, prowadzenia postepowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym do celów ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takich zagrożeń.

Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie 30 dni od daty pozyskania.