Światowy Dzień Ziemi

23 kwietnia odbyła się kolejna edycja międzynarodowego święta ekologicznego „Dzień Ziemi”. Tegoroczna akcja, zorganizowana przez sołtysów wsi Aleksandrowo – Kamila Stepnowskiego oraz wsi Obierwia – Roberta Niedzwieckiego, zgromadziła kilkudziesięciu najmłodszych mieszkańców obu miejscowości, których połączyła idea troski o naszą planetę.

Efektem kilkugodzinnego sprzątania okolicznych poboczy drogowych, lasów, łąk i pól było ponad trzydzieści worków pełnych śmieci. Zdecydowaną większość odnalezionych i zebranych śmieci stanowiły szklane i plastikowe butelki, puszki, opony i części z rozebranych samochodów. Daje nam to wyobrażenie jak znikoma jest świadomość ekologiczna w naszym społeczeństwie. Na szczęście są ludzie, dla których ważne jest dobro naszego wspólnego dziedzictwa – przyrody.

„Dzień Ziemi” jest największym na świecie międzynarodowym świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 r. w 192 krajach świata. Celem „Dnia Ziemi” jest promowanie społecznych postaw ekologicznych oraz budowanie współodpowiedzialności za nasz glob.

Przypominamy, że problem nielegalnego zaśmiecania dotyczy również terenów będących w zarządzie Nadleśnictwa Ostrołęka. Za pozostawione śmieci w lesie grożą wysokie kary. Śmieci stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemu leśnego, szpecą krajobraz i wystawiają okolicznym mieszkańcom niechlubne świadectwo. Lasy Państwowe są monitorowane!

W tym roku do akcji włączyli się leśnicy z Nadleśnictwa Ostrołęka. Nasi pracownicy wzięli czynny udział w porządkowaniu terenów wokół wsi Aleksandrowo oraz przygotowali dla wszystkich uczestników zestawy upominkowe. Dziękujemy za dużą frekwencję i zaangażowanie. Do zobaczenia za rok! Darz Bór!