OPRYSK SAMOLOTOWY-ZWALCZAMY SZKODNIKI LASU

Od 01.06 do 30.06.2018 na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka odbędzie się zabieg ratowania (oprysk) drzewostanów zagrożonych przez brudnicę mniszkę.

     Nadleśnictwo Ostrołęka informuje, że w związku z masowym występowaniem jednego z najgroźniejszych szkodników sosny (brudnica mniszka), w dniach od 01 do 30 czerwca 2018 roku (szczegółowa data w późniejszym terminie) na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ratowniczy w drzewostanach sosnowych.

     Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany w leśnictwie Płoszyce, okolice miejscowości Golanka i Grale. Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 447 ha (mapa w załączniku). Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu środka Foray 76 B jest to środek mikrobiologiczny owadobójczy przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami szkodników zjadających liście. Środek ten nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Szczegółowych informacji udziela Pan Przemysław Kacperek te.29-7607132 e-mail.przemyslaw.kacperek@olsztyn.lasy.gov.pl

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych.