Czas odnowień w naszych lasach

          Wiosna to pora roku, gdzie wszystko w przyrodzie budzi się do życia. W lesie to także doskonały moment na sadzenie lasu, czyli wprowadzenie nowego pokolenia drzew.

          W tym roku w ramach odnowień posadzimy blisko 500 tysięcy sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Z uwagi na warunki glebowe gatunkiem dominującym w akcji wiosennych odnowień jest sosna. Tam, gdzie to możliwe sadzimy gatunki liściaste takie jak dąb, olsza czy buk. Pamiętamy także o gatunkach biocenotycznych. Wszelkie krzewy owocodajne poprawią bazę żerową dzikich zwierząt.

          Informujemy, że Nadleśnictwo Ostrołęka nie posiada własnej szkółki leśnej i nie prowadzimy sprzedaży sadzonek.